UWAGA!

ZMIANA ADRESU

Umów termin wzorcowania

Zapraszamy!

Oceń nas - ankieta!

Strona główna

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Wzorcujemy przyrządy pomiarowe
w zakresie akredytacji i poza zakresem akredytacji
w naszym laboratorium oraz w zakładzie u Klienta,
organizujemy pełną obsługę wzorcowań
poprzez współpracę z innymi laboratoriami wzorcującymi i pomiarowymi,
modernizujemy maszyny wytrzymałościowe.

Jesteśmy akredytowani zgodnie z normą

17025: 2018-02.

Akredytowane
Laboratorium Wzorcujące
nr AP 045

[certyfikat akredytacji][zakres akredytacji]

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych w dziedzinach

 • Wielkości geometryczne
  Długość, kąt, geometria powierzchni – wzorcowanie między innymi: płytek wzorcowych, suwmiarki, mikrometru, czujnika, kątomierza [więcej]
 • Wielkości elektryczne
  Napięcie, prąd (DC i AC), rezystancja (DC), indukcyjność, pojemność – wzorcowanie multimetru, miernika parametrów sieci energetycznych [więcej]
 • Ciśnienie i próżnia
  Wzorcowanie ciśnieniomierza, barometru, przetwornika ciśnienia [więcej]
 • Siła i moment siły
  Siła, moment siły – wzorcowanie siłomierza, maszyny wytrzymałościowej, klucza dynamometrycznego, momentomierza [więcej]
 • Temperatura
  Termometria elektryczna, termometria radiacyjna – wzorcowanie termometru elektronicznego, regulatora temperatury, pirometru, rozkładu temperatury w komorach termostatycznych lub klimatycznych [więcej]
 • Wilgotność
  Wilgotność względna – wzorcowanie termohigrometru i higrometru [więcej]
 • Wielkości chemiczne
  Pehametria i konduktometria – wzorcowanie pehametru, konduktometru [więcej]
 • Masa
  Wzorcowanie wagi, wzorców masy, obciążników [więcej]
 • Czas i częstotliwość
  Czas (przedział czasu) i częstotliwość – wzorcowanie multimetru, miernika parametrów sieci, miernika częstotliwości [więcej]
 • Inne
  Wzorcowanie twardościomierzy, tachometrów, refraktometrów, nietypowych sprawdzianów [więcej]