Wielkości geometryczne

Długość

 • płytki wzorcowe stalowe (0 - 100) mm  kl. 0, 1, 2
 • płytki wzorcowe ceramiczne (0 - 100) mm  kl. 1, 2
 • płytki wzorcowe stalowe (125 - 500) mm  kl. 1, 2
 • wałeczki pomiarowe
 • przyrządy suwmiarkowe: suwmiarki, spoinomierze, wysokościomierze suwmiarkowe, głębokościomierze suwmiarkowe
 • wysokościomierze cyfrowe o rozdzielczości 0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm
 • głowice mikrometryczne
 • mikrometry: zewnętrzne, wewnętrzne
 • mikrometry laserowe
 • czujniki zegarowe: analogowe, cyfrowe, z uchylnym trzpieniem (diatesty)
 • średnicówki: dwupunktowe czujnikowe, trójpunktowe mikrometryczne, trójpunktowe czujnikowe
 • średnicówki mikrometryczne dwupunktowe
 • przedłużacze do średnicówek mikrometrycznych dwupunktowych
 • dalmierze laserowe
 • przymiary: sztywne, półsztywne, wstęgowe
 • przymiary składane*, bławatne*
 • mierniki do pomiaru grubości powłok (warstwomierze), grubościomierze ultradźwiękowe
 • folie wzorcowe
 • wzorce schodkowe do grubościomierzy ultradźwiękowych
 • głębokościomierze czujnikowe, mikrometryczne
 • grubościomierze czujnikowe
 • szczelinomierze listkowe i klinowe
 • sprawdziany stożkowe
 • pierścienie wzorcowe
 • sprawdziany tłoczkowe
 • transametry
 • projektory pomiarowe*
 • mikroskopy pomiarowe uniwersalne* i warsztatowe*
 • płyty pomiarowe: granitowe, stalowe
 • macki: do pomiarów zewnętrznych, do pomiarów wewnętrznych
 • spoinomierze
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne – odchyłka od długości nominalnej
 • sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe
 • sprawdziany gwintowe pierścieniowe walcowe
 • wzorce nastawcze do wymiarów zewnętrznych
 • profilometry stykowe
 • lupy pomiarowe*
 • noże Peters'a*

 

Kąt:

 • kątomierze uniwersalne: analogowe i cyfrowe
 • kątowniki 90º dwuramienne
 • poziomnice: liniałowe, cyfrowe
 • spoinomierze suwmiarkowe (kąt spoinomierza)
 • spoinomierze (kąt ukosowania)
 • poziomnice budowlane*
 • kątowniki 90º walcowe*

 

Geometria powierzchni:

 • płaskie płytki interferencyjne – odchyłka płaskości
 • płaskorównoległe płytki interferencyjne – odchyłka płaskości, odchyłka równoległości
 • płyty pomiarowe
 • profilometry stykowe (przyrządy do pomiaru chropowatości)
 • pryzmy* - odchyłka płaskości, odchyłka równoległości

* wzorcowanie realizowane poza zakresem akredytacji.