Wielkości elektryczne

 • multimetry
 • mierniki cęgowe
 • mierniki parametrów sieci energetycznych: prąd ciągłości obwodu, napięcie testu rezystancji izolacji, rezystancja pętli zwarcia, rezystancja uziemienia, rezystancja ciągłości obwodu, rezystancja izolacji, prąd testerów RCD
 • mierniki napięcia
 • mierniki prądu
 • mierniki rezystancji
 • mierniki pojemności
 • kalibratory
 • zasilacze
 • generatory
 • źródła wzorcowe
 • rezystory stałe i regulowane
 • próbniki przebicia (aparaty do prób napięciowych)
 • dzielniki napięcia*
 • mostki*
 • przetworniki U/I, I/U*

 

 * wzorcowanie realizowane poza zakresem akredytacji.