Siła i moment siły

  • klucze dynamometryczne
  • wkrętarki dynamometryczne
  • momentomierze, przyrządy do pomiaru momentu siły
  • przetworniki momentu siły
  • siłomierze: ściskanie, rozciąganie
  • maszyny wytrzymałościowe: ściskanie, rozciąganie
  • ekstensometry
  • młoty wahadłowe Charpy'ego*.

 * wzorcowanie realizowane poza zakresem akredytacji.