O firmie

 

Akredytowane Laboratorium Wzorcujące

nr AP 045

Firma LABORTRONIC istnieje od 1995 roku i zajmuje się wzorcowaniem przyrządów kontrolno – pomiarowych w siedzibie laboratorium oraz na liniach przemysłowych i ciągach technologicznych w miejscu zainstalowania. Dzięki doświadczonej oraz kompetentnej kadrze specjalistów, nowoczesnemu wyposażeniu laboratoryjnemu oraz orientacji na potrzeby Klientów w ciągu kilku ostatnich lat stała się jednym z najbardziej uznanych laboratoriów wzorcujących w Polsce. Wieloletnia współpraca z naszymi Klientami, będącymi wiodącymi firmami w przemyśle motoryzacyjnym, elektroenergetycznym, lotniczym, wojskowym, chemicznym i spożywczym potwierdza wysoką jakość, łatwą dostępność realizowanych usług oraz ich umiarkowaną cenę. Laboratorium uzyskało status Akredytowanego Laboratorium Wzorcującego (według normy PN-EN ISO/IEC 17025) w roku 2002 i zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami, świadectwa wzorcowania wydawane przez laboratorium są uznawane na całym świecie. Prowadzone przez najwybitniejszych specjalistów coroczne oceny pracy laboratorium potwierdzają jego wysokie kompetencje, a rozwój zapewnia spełnienie Państwa oczekiwań i wymagań.

Zapraszamy do współpracy


 

Polityka Jakości Laboratorium Wzorcującego

LABORTRONIC Laboratoria Wzorcujące oferuje swoim Klientom szeroki zakres wzorcowań przeprowadzanych z wysoką jakością, realizację usługi w miłej, przyjaznej atmosferze i rzetelną obsługę otwartą na potrzeby klienta

 • Kierownictwo Laboratorium deklaruje:  

  1. Realizację usług w ramach systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025.
  2. Bezstronność i poufność.
  3. Elastyczne podejście do wymagań i potrzeb klienta.
  4. Świadczenie usług zgodnych z wymaganiami klienta, w ustalonych terminach  i po ustalonych cenach.
  5. Dobrą praktykę profesjonalną i wiarygodne wyniki przeprowadzanych wzorcowań.
  6. Stałe podnoszenie jakości usług przez:
   - podwyższanie kwalifikacji personelu;
   - właściwe wyposażenie;
   - utrzymywanie w świadomości personelu znaczenia Klienta i spełniania jego wymagań;
   - zapewnienie, że cały personel związany z działalnością dotyczącą wzorcowania jest zaznajomiony i właściwie stosuje postanowienia dokumentacji systemu zarządzania w swojej pracy;

  - analizę i ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania, w tym:

  • minimalizację ryzyk i maksymalizację szans
  • wdrożenie odpowiednio zaplanowanego programu auditów
  • analizę informacji zwrotnych od klientów
   - rozszerzanie zakresu akredytacji.