Czas i częstotliwość

  • mierniki częstotliwości cyfrowe i analogowe
  • multimetry
  • mierniki parametrów sieci energetycznych
  • sekundomierze (stopery) elektroniczne*
  • sekundomierze (stopery) mechaniczne*

 * wzorcowanie realizowane poza zakresem akredytacji.