Modernizacje

System modernizacji maszyn wytrzymałościowych

Komputerowy system analizy wytrzymałości materiałów jest przeznaczony dla laboratoriów zajmujących się zagadnieniami związanymi z wytrzymałością. Pozwala, bazując na popularnych maszynach wytrzymałościowych zwiększyć możliwości badań, zastępuje bardzo zawodny i mało dokładny układ rysowania krzywej zrywania, umożliwia automatyczne wykonywanie ponad 30 analiz matematycznych (m.in. automatyczne wyznaczanie umownej granicy plastyczności R0.2 R0.1 R0.05,wydłużenia względnego A4, A5, A10 modułu sprężystości Young’a E, wyznaczenie energii zużytej na zniszczenie próbki) oraz pozwala na statystyczną obróbkę wyników lub kontrolę procesu SPC, wyznaczanie współczynników zdolności procesu produkcyjnego Cp oraz Cpk. Dane z wyników prób mogą być automatycznie grupowane i drukowane w formie estetycznych raportów lub atestów oraz eksportowane do innych programów (np. Microsoft Excel) i za pomocą komputerowej sieci zakładowej przeglądane i edytowane w całym zakładzie.

System może być zainstalowany na maszynach z napędem hydraulicznym oraz mechanicznym w zakresach sił od (0÷4)N do (0÷2)MN i otrzymał szereg zatwierdzeń typu wydanych przez Główny Urząd Miar w Warszawie. Został zamontowany i przetestowany w wielu zakładach przemysłowych i laboratoriach badawczych.
System nie wymaga demontażu istniejącego układu pomiarowego, zatem pozostaje możliwość tradycyjnego wykonywania pomiarów np. w przypadku wykorzystywania komputera PC do innych celów. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego sterownika do maszyn wytrzymałościowych LaborBox komunikacja z komputerem odbywa się poprzez standardowe porty, nie ma potrzeby montażu wewnątrz podzespołów. Zaletą tego rozwiązania jest łatwa wymiana sprzętu komputerowego a także możliwość dołączania dodatkowych urządzeń zewnętrznych rozszerzających możliwości systemu m.in:
- ekstensometry (cyfrowe i analogowe)
- piece (badanie w podwyższonych temperaturach)
- wagi, suwmiarki itp

 

 Modernizacje maszyn wytrzymałościowych

Przykład wyznaczenia umownej granicy plastyczności Rp0.2

 Korzystanie z zainstalowanego oprogramowania jest bardzo proste poprzez rozbudowany system przycisków uruchamiających najczęściej używane opcje, korzystanie z przyjaznego systemu operacyjnego WINDOWS.
Do programu dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim.