Interpretacja świadectw wzorcowania

Do kogo jest adresowane szkolenie:
• osoby zajmujące się nadzorem nad przyrządami kontrolno – pomiarowymi
• osoby używające przyrządów kontrolno – pomiarowych
• pracownicy laboratoriów zakładowych pomiarowych i badawczych
• pracownicy działu kontroli jakości, osoby wykonujące pomiary
• personel techniczny, pracownicy produkcji

Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
Jak czytać świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące?  Które informacje są dla Ciebie ważne? Czy świadectwo zawiera informacje, które są niezbędne przy stwierdzeniu zgodności, a także zapewnieniu spójności pomiarowej? Co kryje się pod hasłami: stwierdzenie zgodności, spójność pomiarowa, niepewność pomiaru? Jak interpretować wyniki wzorcowania zawarte na świadectwie wzorcowania?

Program szkolenia:
• świadectwo wzorcowania – wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018
• cechy świadectwa wzorcowania wystawionego w zakresie akredytacji
• szczegółowe omówienie informacji, które muszą lub mogą znaleźć się na świadectwie wzorcowania
• co to jest spójność pomiarowa i skąd dowiedzieć się, czy jest zapewniona?
• stwierdzenie zgodności – interpretacje
• wyniki wzorcowania: wartość wielkości odniesienia, wartość wielkości zmierzona, błąd pomiaru, poprawka, niepewność pomiaru, parametry dodatkowe i inne

Co obejmują koszty szkolenia:
• udział w szkoleniu
• materiały szkoleniowe
• certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Forma szkolenia: wykłady, ćwiczenia, dyskusja
Lokalizacja: szkolenie on-line
Wykładowcy: mgr Małgorzata Schabikowska
Czas trwania: 1 dzień (godz.: 9:00 – 16:00)